Wat doet de ergotherapeut?

Ergotherapie is gericht op het mogelijk maken van het dagelijks handelen. Denk hierbij aan het kunnen deelnemen aan het dagelijks- en maatschappelijk leven. Dit heeft een positieve invloed op ieders gezondheid en welzijn. Ergotherapie heeft als doel de mogelijkheden van personen, organisaties of populaties met betrekking tot het handelen te benutten en te vergroten, dan wel de omgeving aan te passen en/of te gebruiken.
Voorop staat een praktische aanpak van de activiteiten die voor de cliënt belangrijk zijn en problemen opleveren. Een paar voorbeelden: opstaan uit bed, douchen, aankleden, de organisatie van het huishouden, werken, hobby’s uitoefenen, kinderen verzorgen, agendabeheer, binnen- en buitenshuis verplaatsen, een boodschap doen en familiebezoek. Of als kind mee kunnen doen op school, mee kunnen doen met sporten of nieuwe vaardigheden aanleren, zoals het aantrekken van een jas.

Hoe ziet de ergotherapiepraktijk er uit nu en in de toekomst?
Vrijgevestigde ergotherapeuten werken in een omgeving waarin sprake is van toenemende marktwerking. Dit vraagt om transparantie; groeiend zorgaanbod in de directe woon- en leefsituatie (buiten intramurale centra) en waarin meer gebruik wordt gemaakt van thuistechnologie. De cliënten van de toekomst zijn mondig, beter geïnformeerd en in staat om voor hun belangen op te komen.
Door ergotherapie kunnen cliënten sneller uit instellingen ontslagen worden en kunnen ze langer zelfstandig thuis wonen.
Gebieden waarbinnen de vrijgevestigde ergotherapeut zich manifesteert:

* de eerstelijnszorg gericht op volwassenen en kinderen
* advisering aan gemeenten, UWV, scholen en instellingen
* arbeid en gezondheid
* ketenzorg
* het gebied van de thuiszorg, in meest brede zin van het woord
* mantelzorger